วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ พุทธประวัติ ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน (Buddha’s Biography)

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์พุทธประวัติ ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน เล่าเรื่องราวพุทธประวัติผ่านฝาผนังแบบย่อ พิมพ์ลงผ้าซาติน เนื้อมันวาว ขนาดภาพ กว้าง 575 เซนติเมตร x สูง 92 เซนติเมตร สำหรับประดับตกแต่งภายในวัด.

วอลเปเปอร์ภาพพิมพ์ #วอลเปเปอร์พุทธประวัติ #ภาพพิมพ์พุทธประวัติ #วอลเปเปอร์ลายไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *