How To Order

วัดขนาดที่ต้องการพิมพ์

กรณีติดเต็มผนัง

 1. วัดขนาดผนัง ความกว้าง x ความสูง หน่วยเป็นเซนติเมตร. 
 2. ควรวัดขนาดให้แม่นยำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าเป็นไปได้ ให้วัดทั้ง 4 มุม เช่น ความกว้าง 1) วัดมุมบนซ้าย – มุมบนขวา. 2) มุมล่างซ้าย – มุมล่างขวา. 3) ความสูง วัดมุมซ้ายบน – มุมซ้ายล่าง และ 4) มุมขวาบน – มุมขวาล่าง
กรณีติดไม่เต็มผนังหรือบางส่วนของผนัง ให้วัด 2 ด้านก็พอ คือ ความกว้าง และ ความสูง
กรณที่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีผลต่อการออกแบบภาพ ให้วัดมาด้วย เช่น ความสูงของโต๊ะหมู่บูชาในห้องพระ, ความสูงของโต๊ะ, ระยะ ขนาด ของความสูงประตู หน้าต่าง เป็นต้น

เลือกแบบ

การเลือกแบบภาพที่จะพิมพ์ สามรถเลือกได้ตามช่องทางดังนี้

 1. เลือกจากแคตตาลอกของร้าน Click
 2. เลือกจากสโตร์ภาพออนไลน์
  1.  เว็บ www.shuterstock.com
  2. เว็บ www.freepik.com
 3. ภาพจากไฟล์ของลูกค้าเอง ส่งไฟล์ jpg, ai มาให้ทางเรา
ข้อแนะนำในการเลือกภาพ
1. ภาพต้นแบบที่ต้องการพิมพ์กับขนาดภาพที่จะพิมพ์ ควรมีอัตราส่วนของภาพในแนวนอนและแนวตั้งใกล้เคียงกัน เพื่อลดความสูญเสียของภาพเมื่อทำการตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการพิมพ์
2. หากเป็นภาพประเภท Photo File (Pixel) ควรเลือกภาพที่มีความละเอียดเหมาะสมกับขนาดที่ต้องการพิมพ์หรือให้มีความละเอียดมากที่สุด

สั่งพิมพ์

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

 1. แจ้งขนาดภาพที่ต้องการพิมพ์
 2. ระบุภาพที่เลือก
 3. รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แบบ ขนาด หรือการแก้ไขในบางจุด เช่น ขยับ ปรับเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบภายในรูป (กรณที่สามารถทำได้)
 4. ระบุวัสดุที่ต้องการพิมพ์
 5.  สั่งพิมพ์ แจ้งมาที่ ช่องทาง ไลน์, อีเมล, เฟสบุ๊ค
 6. ทางร้านประเมินราคา แจ้งกลับ
 7. ลูกค้า ตกลง สั่งซื้อ ชำระเงิน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในการเสนอราคา
 8. ทางร้านจะทำแบบก่อนพิมพ์จริงให้ยืนยันภายใน 1-2 วันทำการ ส่งให้ลูกค้ายืนยัน
 9. ระยะเวลาในการดำเนินการของทางร้าน – ส่งมอบให้ลูกค้า ประมาณ 5-7 วันทำการ