ชุดภาพวิว แม่น้ำ-ทะเลสาบ

แม่น้ำเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำ 2 สายจากภาคเหนือคือ แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน โดยมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นนทบุรี, กรงเทพมหานคร และออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ.

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย


ทะเลสาบอินเล, รัฐฉาน, ประเทศเมียนมา

ทะสาบอินเล (Inle Lake) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเมียนมา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคม – มกราคม ที่มีทั้งนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวเมียนมาและคนต่างชาติ. ทะเลสาบอินเลมีพื้นที่ประมาณ 44.9 ตารางไมล์ (116 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ฟุต (880 เมตร) ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน ประเทศเมียนมา.


ทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake)